Nieuwsgierig geworden?
Kunnen wij ons voorstellen.

Kopen?
Misschien.
Maar dan graag wat meer informatie. En natuurlijk kan dat.
U kunt onze brochure opvragen op info@seniorenresidence-roosterhoeck.nl

Of kijk op de websites van de Baarnse makelaars maar vergeet ook niet op FUNDA te kijken voor het aanbod
van de andere makelaars uit de regio. Of bel ons voor een afspraak als u een orienterend gesprek met een van
de bestuursleden van de Seniorenresidence Roosterhoeck aan de Luitenant Generaal van Heutszlaan wilt.
Ons telefoonnummer is 035-5432473.
Wij maken graag kennis met u!

Overige belangrijke gegevens. De “kleine lettertjes”

 • De naam zegt het al: seniorenflats zijn bedoeld voor gegadigden vanaf 55-jarige leeftijd.
 • De flats mogen door niet meer dan 2 personen, waarvan een 55+ moet zijn, worden bewoond.
 • Voor nieuwe bewoners geldt een (vanaf 2014 geindexeerd) entreegeld van €. 937.-.
 • Om deel te kunnen uitmaken van de Vereniging Van Eigenaars “De Roosterhoeck”
  heeft het bestuur altijd een kennismakingsgesprek met (toekomstige) eigenaars. Onder andere wordt verlangd een solvabiliteitsverklaring.
 • Via de notaris verbindt u zich bij aankoop akkoord met het in de akte van splitsing opgenomen
  reglement en de statuten. Na het kennismakingsgesprek, maar voor het betrekken van de flat,
  verklaart u zich, als eigenaar/bewoner door ondertekening ervan accoord met het huishoudelijk
  reglement.
 • Bij het gebouw zijn voldoende parkeerplaatsen.